SIM w mediach

SIM Łódzkie w mediach

Gość po 8 prezes SIM Łódzkie 10.02.2022

Rozmowa Staszczyk Niezależnie z Prezesem SIM Łódzkie 15.12.2021​

Odtwórz wideo

Rozmowa Staszczyk Niezależnie z Prezesem SIM Łódzkie 23.07.2021

Rozmowa Dnia z prezesem SIM Łózkie 2.07.2021

Pierwsze Walne Zgromadzenie Wspólników SIM Łódzkie 2.07.2021