Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

Rada Nadzorcza Spółki SIM Łódzkie składa się z 11 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Są to dwie osoby reprezentujące KZN oraz ośmiu przedstawicieli z ramienia gmin i miast. Członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują w ramach przysługującego im osobistego uprawnienia do powołania i odwołania, zawartego w Umowie Spółki, KZN oraz Wspólnicy Spółki.

Skład Rady Nadzorczej SIM Łódzkie:

 

  • Piotr Zawadzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasto Skierniewice
  • Marek Jasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Bełchatowa
  • Małgorzata Filipek – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Bełchatów
  • Jakub Piątkowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Brzeziny
  • Mariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miejskiej Pabianice
  • Sebastian Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasta Radomska
  • Grzegorz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Radomsko
  • Beata Rybak – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasta Sieradza