Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

Rada Nadzorcza Spółki SIM Łódzkie składa się z 10 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Są to dwie osoby reprezentujące KZN oraz ośmiu przedstawicieli z ramienia gmin i miast. Członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują w ramach przysługującego im osobistego uprawnienia do powołania i odwołania, zawartego w Umowie Spółki, KZN oraz Wspólnicy Spółki.

Skład Rady Nadzorczej SIM Łódzkie:

 

 • Arkadiusz Filipiuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej z ramienia KZN
 • Piotr Zawadzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasto Skierniewice
 • Marek Jasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Bełchatowa
 • Radosław Gutowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia KZN
 • Michał Kawecki– Członek Rady Nadzorczej z ramienia KZN
 • Małgorzata Filipek – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Bełchatów
 • Jakub Piątkowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Brzeziny
 • Mariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miejskiej Pabianice
 • Sebastian Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasta Radomska
 • Grzegorz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Radomsko
 • Beata Rybak – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasta Sieradza