Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Pierwszej Kadencji:

Rada Nadzorcza Spółki SIM Łódzkie składa się z 11 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Są to trzy osoby reprezentujące KZN oraz ośmiu przedstawicieli z ramienia gmin i miast. Członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują w ramach przysługującego im osobistego uprawnienia do powołania i odwołania, zawartego w Umowie Spółki, KZN oraz Wspólnicy Spółki.. KZN na mocy przysługującego osobistego uprawnienie do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazał na to stanowisko radomszczanina – pana Mirosława Dratwińskiego. Zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej został pan Piotr Zawadzki, a na stanowisko sekretarza został wybrany pan Marek Jasiński. Poszczególni członkowie spełniają wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Skład Rady Nadzorczej SIM Łódzkie:

 • Mirosław Dratwiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej z ramienia KZN
 • Piotr Zawadzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasto Skierniewice
 • Marek Jasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Bełchatowa
 • Artur Waloszczyk – Członek Rady Nadzorczej z ramienia KZN
 • Janusz Wdzięczak – Członek Rady Nadzorczej z ramienia KZN – oddelegowany do p.o. Prezesa Zarządu
 • Małgorzata Filipek – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Bełchatów
 • Jakub Piątkowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Brzeziny
 • Mariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miejskiej Pabianice
 • Sebastian Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasta Radomska
 • Grzegorz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Radomsko
 • Beata Rybak – Członek Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Miasta Sieradza