Platforma zakupowa

Zamówienie publiczne

Spółka SIM Łódzkie sp. z o.o. przeprowadza postępowania przetargowe oraz zapytania ofertowe za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zapraszamy do składania ofert.