Oświadczenie dotyczące wynajmu działek cyrkom

Oświadczenie dotyczące wynajmu działek cyrkom

Oświadczenie

 

W związku z pytaniami dotyczącymi wynajęcia terenu należącego do SIM Łódzkie Sp. z o.o. na potrzeby cyrku informuję, że SIM Łódzkie Sp. z o.o. będzie udostępniał swój teren tylko i wyłącznie cyrkom które nie wykorzystują zwierząt.

W przypadku, gdyby cyrk podnajmujący teren od SIM Łódzkie Sp. z o.o. wykorzystywał w swojej działalności zwierzęta, SIM Łódzkie Sp. z o.o. zastrzegł sobie prawo natychmiastowego zerwania umowy, nałożenia kar umownych oraz odmowy współpracy w przyszłości.

 

 

 

„Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta”

Immanuel Kant

 

                                                                                                  p.o. prezesa SIM Łódzkie Sp. z o.o.

                                                                                                            dr Janusz Wdzięczak