Ruszyły prace nad projektami bloków SIM w Dobrzelowie

W trakcie tego lata planowane jest ukończenie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych, które mają być wzniesione przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. w Dobrzelowie. Umowę na opracowanie dokumentacji wraz z wszystkimi wymaganymi zezwoleniami podpisali Tomasz Idziak, reprezentujący SIM Łódzkie, oraz Jarosław Juszczak z PPiN „JUKON”. Świadkami podpisania byli Konrad Koc – Wójt Gminy Bełchatów, Grzegorz Dyla – Prezes SIM Łódzkie, oraz Małgorzata Filipek – członkini Rady Nadzorczej spółki reprezentującej Gminę Bełchatów.

Zgodnie z tymi wytycznymi, każdy z budynków będzie składał się z trzech kondygnacji (parter, pierwsze i drugie piętro). W każdym z nich znajdować się będzie 20 lokali mieszkalnych. Najmniejsze mieszkania będą miały 34 m², a największe aż 68 m² powierzchni. Na parterze każdej z budowli będzie zlokalizowanych sześć lokali, a na pierwszym i drugim piętrze – po siedem mieszkań. Teren wokół mini-osiedla zostanie również zagospodarowany, powstaną miejsca parkingowe, chodniki i zieleń dla mieszkańców.

Co istotne, równocześnie z projektem będzie opracowywany regulamin rekrutacji wniosków dla zainteresowanych najmem mieszkań w Dobrzelowie. Po przyjęciu regulaminu, rozpocznie się proces rekrutacji. Zebranie listy potencjalnych najemców jest konieczne do rozpoczęcia procedury związanej z pozyskaniem kolejnej transzy finansowania na budowę tych nieruchomośc