Szkolenie w Poznaniu z udziałem prezesa SIM Łódzkie​ sp. z o.o.

Szkolenie w Poznaniu z udziałem prezesa SIM Łódzkie​

12 stycznia 2022 w Poznaniu prezes spółki Tomasz Ślęzakiewicz uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Prezesa KZNu pana Arkadiusza Urbana oraz panią prezes SIM „KZN-Zachodni” Bognę Narożną.

Szkolenie dotyczyło między innymi finansowania inwestycji. Przedstawiono możliwość finansowania hybrydowego, którego głównymi zaletami są:

  • łatwiejszy montaż finansowy inwestycji (do 80% kredytu, do 35% grantu, 10% z RFRM…)
  • kredyt bez marży + środki bezzwrotne – taniej się nie da…
  • możliwość obniżenia stawki czynszu dopłatami MnS – prawie do poziomu mieszkań komunalnych
  • brak obciążenia wskaźników długu samorządu, o ile nie będzie konieczne poręczenie
  • wpływ gminy na dobór najemców
  • brak konieczności angażowania środków gminy w większości przypadków

Prelegenci poruszyli również problem zmian klimatycznych i zmianami przepisów prawa z tego tytułu. Zmieniają się również oczekiwania mieszkańców do oszczędności wody i przestrzeni zielonych.  

Bardzo dziękujemy  za organizację szkolenia i gościnność Panu Arkadiuszowi Urbanowi Prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Pani Bognie Narożnej Prezes SIM – Zachodni.