Ważny krok w budowie dwóch budynków wielorodzinnych na ulicy Starowiejskiej.

Spółka SIM Łódzkie, poinformowała że postęp prac przy budowie dwóch budynków wielorodzinnych na ulicy Starowiejskiej w Radomsku jest zgodny z harmonogramem. Firma „Geo perfect”, specjalizująca się w badaniach geologicznych, przeprowadziła dzisiaj szereg badań mających na celu potwierdzenie stabilności podłoża pod przyszłymi budynkami.`

W ramach przeprowadzonych badań, wykonano łącznie sześć odwiertów – po trzy dla każdego z budynków. Badania te zostały wykonane do głębokości 5 metrów, co pozwoliło na dokładne zbadanie warstw gruntów i podłoża, na którym zostaną wzniesione inwestycje. Pozyskane dane pozwolą na opracowanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, zgodnych z obowiązującymi normami i zapewniających bezpieczeństwo przyszłym mieszkańcom.

Spółka SIM Łódzkie planuje wybudować 58 mieszkań dla osób ze zdolnością czynszową, mieszkania z pewnością zyskają uznanie przyszłych mieszkańców ulicy Starowiejskiej.