Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Łódzkie​ sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Łódzkie sp. z o.o.

W Radomsku dn. 21 grudnia 2021 r. odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Łódzkie. Głównym celem spotkania było przeniesienie własności działek inwestycyjnych z miast i gmin na spółkę, przeniesienie to odbyło się w postaci aportu. Do aportu podeszło pięć Samorządów: Bełchatów, mina Bełchatów, Brzeziny, Sieradz oraz Skierniewice. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy udziałowcy, przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz on-line: wiceminister Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Krzysztof Ciecióra, który był głównym inicjatorem utworzenia spółki SIM Łódzkie z siedzibą w Radomsku, oraz wiceminister Piotr Uściński, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, odpowiedzialny za budownictwo.

„SIM może rozpoczynać proces inwestycyjny budowy mieszkań na tych działkach. Wniesienie gruntów do spółki kończy okres skomplikowanych przygotowań i otwiera kolejny etap prac dla SIM Łódzkie oraz samorządów tworzących tę inicjatywę.” – powiedział wiceminister Krzysztof Ciecióra zapewniając o swym wsparciu.

Wiceminister Piotr Uściński pogratulował spółce SIM licznych sukcesów oraz życzył dalszej owocnej pracy.

„Po przekazaniu działek rozpoczniemy przygotowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji„ –  powiedział Prezes Zarządu Tomasz Ślęzakiewicz.

SIM zakłada budowę mieszkań po atrakcyjnych cenach, na warunkach, które są szczególnie korzystne dla samorządów i przede wszystkim przyszłych mieszkańców. Program odwraca logikę funkcjonowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, stawiając nacisk na budowanie w miastach powiatowych, znacznie obniżając ich koszty.

 

Proces inwestycyjny powierzony spółce SIM obejmuje prowadzenie całego, złożonego procesu inwestycyjnego. Od pozyskania gruntu, poprzez projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór wykonawców oraz materiałów do realizacji inwestycji, budowę, wykończenie, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku i jego zasiedlenie przez najemców. Gwarancją transparentności działalności spółki w procesie inwestycyjnym jest ogłaszanie przetargów i stosowanie Prawa Zamówień Publicznych.           

„Jestem pełen optymizmu i nadziei na realizację ambitnych zamierzeń. Od wielu lat pracuję w zawodzie architekta, w Urzędzie Miasta zajmowałem się procedowaniem planów miejscowych, więc myślę, że mam podstawy i wykładnię do realizacji celów spółki SIM Łódzkie” – mówił Tomasz Ślęzakiewicz, prezes spółki SIM Łódzkie.